Město Ralsko

Instituce

44 dotazů
Pro Josefa Vomáčku, věřím, že si tyto informace opět nenechají pouze pro sebe... .Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby ČR za rok 2016 ze dne...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám posíláme odkaz na...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 13.9. 2017 , č.j. MURA/2222/2017 Vám sdělujeme, že město Ralsko neproplácelo žádné faktury, ani jiné finančn...
Ralsko, Zápis z Kontrolního výboru ze dne 7.8.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Ralsko, jednání 5. ZM Ralsko dne 23.8.2017, bod projednávání ZM 05/55/17 - Zápis z kontrolního výboru ze dne 7.8.2017 je v níže uvedeném dokumentu poč...
Město Ralsko, bývalý starosta Jindřich Šolc, PČR-odložení věci dle § 225/1,2b) tr. zákoníku
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
https://youtu.be/4sCgpTtuhdo
Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpis...
Dobrý den, na základě Vaší stížnosti ze dne 16. 6. 2017 č. j. MURA/1483/2017 Vám zasíláme odpověď:   Město Ralsko nemá s městem Chrastava uzavře...
Výběrové řízení
Odpověď od Město Ralsko pro Králík Miroslav dne .
Úspěch.
Dobrý den, níže zasílám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16....
Dobrý den, v příloze tohoto dopisu zasíláme požadovanou informaci.   S pozdravem   Ing. Martina Dokoupilová vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP...
Ralsko, oznámení o cvičných aktivitách armád ČR a USA na letišti v Hradčanech.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Jen idiot táhne proti ruskému medvědovi v zimě Germans protest NATO troop deployment. Scores of people have staged a protest in a northern German po...
Výběrové řízení - Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Ralsko ze dne 26.5.2016.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Město Ralsko opět dne 22.11.2016 vyhlásilo výběrové řízení na pozici tajemník/vedoucí Městského úřadu Ralsko. Lhůta pro podání přihlášky je 12.12.2016...
Dobrý den, v příloze Vám posíláme požadované dokumenty.     S pozdravem   Pavel Hotovec   Městský úřad Ralsko Správa domů a bytů Kuřív...
Dobrý den, zasíláme požadovanou informaci na základě Vaší žádosti ze dne 30. 11. 2016 (č. j. MURA/2708/2016).   Dle ust.  §  304 odst. 1 z. č. 2...
Dobrý den, v příloze tohoto emailu zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 22. 11. 2016, č. j. MURA/2642/2016 – stanovisko JUDr. Oldřicha Filipa ke s...
Dobrý den, k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. 11. 2016 Vám sdělujeme, že v období od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2016 včetně nebyl poskytnut...
Dobrý den, k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující:  ...
Pokladní řád Města Ralsko platný do 1.9.2016.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Pro úplnost krátce a jednoduše: Ralsko, Směrnice o vedení pokladny platná od 1.12.2009 do 7.9.2016. https://1drv.ms/b/s!AorS7Wn6YMxInBKtaVZvPmyYGjMS...
Dobrý den, zasíláme požadovanou informaci (příloha emailu – dopis MŽP č. j. 75384/ENV/14 ze dne 5. 11. 2014) včetně odkazu na dokumentaci na základě...
Dohoda o užívání služebního automobilu
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Josef Vomáčka dne .
Dotaz stažen tazatelem.
Povinný subjekt: Město Ralsko Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vážení, na jednání 5. Rady měst...
Stížnost na jednání místostarosty města Ralsko Oto Váradi, DiS., č.j.MURA/1056/2013.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Oto Váradi, DiS, občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352. Viz také: http://ww...
Ralsko, rok 2011, nedořešené smluvní vztahy při rekonstrukci bytových domů.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt zaslal z důvodu velkého objemu dat /cca 42 MB/požadovaný dokument prostřednictvím www.uschovna.cz, kde byl...
Dobrý den, zasíláme Vám odpověď na  žádost o informaci podle z. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ze dne 26. 7. 2016, evidovanou po...
Dobrý den, zasíláme požadovanou informaci podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?