Zjistěte pomocí zákona
o svobodném přístupu
k informacím
co dělají státní instituce

Vzneste dotaz »

Máte právo vědět

Každý (občan i právnická osoba) má právo na svobodný přístup k informacím veřejných institucí podle zákona 106/1999 Sb. Zjistěte víc o svobodném přístupu k informacím.

Od koho mohu tyto informace získat?

Stránky Informace pro vsechny zahrnují dotazy vznesené na 11,946 institucí, včetně:

Procházejte všechny instituce

Jaké informace byly uveřejněny?

Na stránkách Informace pro vsechny tazatelé podali 6,397 dotazů, včetně:
 • Instituce Ministerstvo pro místní rozvoj zodpověděla dotaz týkající se Zprávy o výsledcích finančních kontrol před 3 dny

  Vážený pane,   Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týkala kopii Pří...

 • Instituce Krajský soud v Praze zodpověděla dotaz týkající se Rozsudek 10 TO 78/2017 před 3 dny

    Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.   S pozdravem     Zita Havlíčková vedoucí sekretariátu...

 • Instituce Ministerstvo životního prostředí zodpověděla dotaz týkající se Usnesení a zápis z Komise pro projekty před 3 dny

  Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 16651/ENV/17. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddělení tiskové a PR Ministerstvo životního prostře...

 • Instituce Město Kouřim zodpověděla dotaz týkající se Zpráva o výsledcích finančních kontrol před 5 dny

  Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Čj. : KOU – 733/2017 ze dne 6. 3. 2017 Žádost o informace podle dotazu - Zpráva o výsledcích finančních kontrol   Pane, paní,...

 • Instituce Město Kouřim zodpověděla dotaz týkající se Přestupkové komise před 5 dny

  Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Čj. : KOU – 734/2017 ze dne 6. 3. 2017 Žádost o informace podle dotazu - Přestupkové komise Pane, paní,   1)      Celkový po...

Zobrazit více úspěšně zodpovězených dotazů...